Zodra uw veroordeling onherroepelijk is, krijgt u thuis een schriftelijke oproep van de Reclassering om u te melden voor het maken van afspraken over de uitvoering. De Reclassering houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden, zoals werktijden en lichamelijke beperkingen. Het is van belang dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt, omdat de Reclassering bij het niet (goed) uitvoeren van de werkstraf, dit meldt aan de officier van justitie. Deze kan dan beslissen tot omzetting van de taakstraf in een gevangenisstraf. Overigens kunt u daar wel – via uw advocaat – bezwaar tegen maken, zodat een rechter beslist of die omzetting terecht was of niet en of u dus nog een kans krijgt om de werkstraf alsnog uit te voeren.