TBS en geweldsdelicten

De meest besproken strafrechtelijke maatregel is TBS. Vooral in zaken met geweld grijpt justitie snel naar dit paardenmiddel. Als je in dit traject terechtkomt, is het absoluut noodzakelijk dat je je laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat op dit gebied. Dit geldt vanaf het eerste verhoor bij de politie. Je moet in een vroeg stadium goed worden voorgelicht over de consequenties van jouw proceshouding en de keuzes die je moet maken. Het gaat vooral om de vraag of je medewerking moet verlenen aan psychiatrisch of psychologisch onderzoek. Deze vraag kan je niet zonder overleg met een deskundig advocaat beantwoorden.