Tegen een veroordeling in hoger beroep kunt u (zelf of via een advocaat) cassatie instellen. De zaak wordt dan behandeld door de Hoge Raad. In cassatie worden uw bezwaren schriftelijk behandeld. Alleen een advocaat kan deze voor u indienen. Bij ons kantoor werken gespecialiseerde cassatieadvocaten.