Kan het aanbieden van cannabiszaden worden beschouwd als een strafbare voorbereidingshandeling? Die vraag wordt vandaag voorgelegd aan de meervoudige strafkamer van de rechtbank van Dordrecht. Hier alvast een vooruitblik op weer een slag met het growshopverbod.

Cannabiszaden

Het growshopverbod blijft de gemoederen bezig houden. Na de oogst in de rechtbank Maastricht van vorige maand dient deze week een erg interessante zaak in de rechterlijke arena te Dordrecht. Dit keer gaat het om het aanbieden van cannabiszaden.

Het gerenommeerde Rotterdamse bedrijf Apollyon verkoopt een keur aan cannabiszaden van een flink arsenaal zadenbedrijven. Deze worden verkocht in pakjes bestemd voor de kleine hobbyteler. Het bedrijf lijkt op geen enkele wijze op een ouderwetse growshop. Integendeel, in de winkel worden artikelen aangeboden die uitsluitend voor de consument zijn bestemd, zoals vaporizers, waterpijpen, Cannabidiol, mediwietolie, pijpjes en hennepzaden die uitsluitend werden verkocht aan kleine thuistelers. Dit alles wordt voor de goede orde uitsluitend aan consumenten verkocht en het zijn dan ook uitsluitend consumptieartikelen.

 

Strafbaar of niet?

De vraag of het verkopen van cannabiszaden onder het growshopverbod valt is nog niet eerder aan een rechtbank voorgelegd. Daarom is het interessant en voor velen van belang wat er vanmiddag in Dordrecht gaat gebeuren. Het in voorraad hebben van vele honderden cannabiszaden is op zichzelf beschouwd niet strafbaar. Cannabiszaden vallen niet onder de definitie van de hennepplant, zo valt te lezen in lijst II van de Opiumwet: Hennep is ‘elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden’.

Geen uitgemaakte zaak

Daarmee is het nog geen uitgemaakte zaak dat het aanbieden van cannabiszaden om die reden nooit een strafbare voorbereidingshandeling kan opleveren. Dit is althans mijn visie. De definitie van hennep omschrijft de hennepplant en heeft geen betrekking op een zelfstandige voorbereidingshandeling die in art. 11a Opiumwet staat omschreven. Het is maar een mening. De rechter zal hierover uitspraak doen.

Het verkopen van kleine hoeveelheden per klant die deze zaden voor de kleinschalige thuisteelt voor eigen consumptie gebruikt is niet strafbaar. Dat volgt zonneklaar uit het straffeloos verklaren van de kleine thuisteler vanwege de vijf plantenregel. Het growshopverbod gaat per definitie niet over kleinschalige teelt voor eigen consumptie, dat is al vele malen betoogd en ook door rechters benadrukt.

Proefproces

Om duidelijkheid te verkrijgen of (en zo ja onder welke omstandigheden en vooral in welke hoeveelheden) de verkoop van cannabiszaden tot een overtreding van het growshopverbod kan leiden vroeg ik het College van Procureurs-Generaal al een jaar geleden om een proefproces. In vele e-mails word ik al een jaar aan het lijntje gehouden. Ondanks het gezegde ‘belofte maakt schuld’ heb ik nooit iets vernomen na verschillende toezeggingen dat ik toch echt binnen enkele weken duidelijkheid zal krijgen. Kennelijk weet men bij justitie ook niet wat hiermee te doen.

Uitlevering

Toch heeft de zadenbranche dringend behoefte aan een duidelijk antwoord op deze vraag. Het is bijvoorbeeld van groot belang om te weten of en zo ja wanneer de verkoop van zaden strafbaar is vanwege de dreiging van uit- of overlevering naar andere landen. Als zaden worden uitgevoerd naar een land waar cannabiszaden wellicht strafbaar zijn, kan dit land om de uitlevering van de Nederlandse verkoper verzoeken. Dit kan alleen als de verkoop naar Nederlands recht strafbaar is. Ik wens deze gang niemand toe. De straffen voor cannabis gerelateerde overtredingen zijn in andere landen vaak erg hoog. Deze hoge straf moet de Nederlandse zadenverkoper helemaal uitzitten, dus volgens de buitenlandse strafmaat. Dat kan in de praktijk hard aankomen.

Het is om deze en andere redenen dus heel belangrijk wat de rechtbank in Dordrecht oordeelt over het bezit van vele honderden zaden met als intentie deze uitsluitend aan de hobbyteler te verkopen. Een andere vraag is of de verkoop van cannabiszaden in grotere partijen business to business geoorloofd is. Helaas zal die vraag vandaag niet beantwoord worden. Die is dus voor de volgende ronde.

Een jaar in het ongewisse

Het openbaar ministerie valt een groot verwijt te maken dat velen al een jaar in het ongewisse worden gelaten. Wij zullen dit zeker aanvoeren.

Pollinators

Zo raak je niet uitgepraat over het growshopverbod. Een prima opsteker was de beslissing gisteren in de zaak tegen Pollinator Company. Een enorm arsenaal aan Pollinators en andere spullen was door de douane op Schiphol in beslag genomen. Deze moeten allemaal weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Weer een zeperd voor justitie. Nu weet men in ieder geval dat Pollinators niet in de professionele hennepteelt kunnen worden gebruikt. Tot de volgende uitspraak dan maar.

Amsterdam, 7 april 2016