Productie CDB olie strafbaar, CBD legaal

Inmiddels verkrijgbaar bij drogisterij De Tuinen: CBD-olie tegen een veelheid aan klachten. Maar waarom verklaarde de rechtbank recent de productie van diezelfde olie dan illegaal? Deze uitspraak biedt veel mogelijkheden voor een hoger beroep.

Allereerst volgt een bespreking van twee hoopgevende vrijspraken.

Twee vrijspraken over art. 11a Opiumwet

Er is weer wat meer duidelijkheid gekomen over het growshopverbod. Vorige week gaven twee rechtbanken antwoord op de vraag of de verkoop van growshop-artikelen aan een ander bedrijf strafbaar is (business tot business) en of het bezit in grote hoeveelheden en de verkoop van cannabiszaden strafbaar is. De antwoorden vind je hier.

B2B verkoop growshop-artikelen niet strafbaar

In een mooie uitspraak van vorige week beantwoordde de rechtbank in Den Bosch  de vraag of de handel in afzuigers, koolstoffilters, assimilatielampen, schakelborden en wat dies meer zij strafbaar is als deze spullen worden verkocht aan een andere handelsonderneming. Het ging om handel volgens het business to business model. De afnemer van de verdachte handelsonderneming verkocht aan particuliere tuinders die zich bezig hielden met indoor gardening en tevens aan kopers in het buitenland. Met grootschalige hennepteelt heeft deze verkoop niets te maken, zo betoogden we.

De combinatie van goederen zou zo maar geschikt zijn voor de grootschalige teelt, overweegt de rechtbank. Maar dat alleen is niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een criminele intentie en die ontbrak.

Politie doet geen onderzoek

Er was geen onderzoek gedaan in de openbare registers naar de afnemer van de goederen, noch naar de kopers van deze afnemer.

Dat het pand van de verdachte handelsonderneming werd bezocht door personen met een hennepverleden  vond de rechtbank onvoldoende. Vrijspraak dus en weer een overwinning in de discussie over het growshopverbod. Die zit.

Verkoop van cannabiszaden niet zonder meer strafbaar

Zadenverkopers zijn de afgelopen week op hun wenken bediend. De Rotterdamse rechtbank sprak voor het eerst in de prille geschiedenis van het growshopverbod een oordeel uit over de vraag of de aanwezigheid van flinke hoeveelheden cannabiszaden in een winkel van Apollyon kan worden beschouwd als het faciliteren van de grootschalige hennepteelt. Het antwoord was nee.

Zaden van superieure kwaliteit niet strafbaar

De aard van de zaden speelt geen rol. Dat betekent dat je best zaden mag verkopen die van superieure kwaliteit zijn en garant staan voor een plant met een hoog THC en CBD gehalte, zaden dus waarmee je een grote opbrengst per plant kan genereren en op efficiënte wijze kan telen. Die is binnen. Dat is prettig voor de thuisteler die maar één keer per jaar wil telen en om die reden een grote opbrengst wil genereren.

Meer dan vijf planten niet direct grootschalig

Bewezen moet worden dat de verkoper aan een grootschalige teler grote hoeveelheden levert. Hoeveel grootschalig is blijft onduidelijk. Voor het eerst legt de rechtbank uit dat het leveren aan een thuisteler die meer dan vijf planten heeft staan niet in strijd is met het growshopverbod. Dat oordeel is opmerkelijk omdat steeds is aangenomen dat de teelt van meer dan vijf planten zonder meer beroepsmatig of grootschalig is. Gelukkig was de rechtbank gevoelig voor onze argumenten dat vijf zaden nooit de grens kunnen zijn tussen legale en strafbare levering.

De vraag waar de grens precies ligt boven vijf planten en wanneer van beroepsmatige of grootschalige teelt sprake is wordt niet beantwoord. Die vraag kon de rechtbank ook niet exact beantwoorden omdat het slechts ging om de levering van zaden in kleine hoeveelheden aan thuistelers. In de winkel lagen zaden verpakt in één, drie, vijf en tien stuks per verpakking.

Het antwoord op de vraag wanneer sprake is van beroepsmatige teelt wordt bepaald door de concrete omstandigheden, dus per geval. En die omstandigheden bij de teler thuis kent de verkoper niet omdat hij niet in de kweekkas van de thuisteler kan kijken. De rechter kon daarom alleen oordelen over de omstandigheden in de winkel en de vraag of de verkoper al dan niet kwade bedoelingen had. Apollyon had uiteraard niets kwaads in de zin. Duidelijk is dat de verkoop van cannabiszaden niet snel strafbaar is. Weer goed nieuws dus.

Bezit van grote hoeveelheden zaden niet zonder meer strafbaar

Dan vervolgt de rechtbank met een tweede opmerkelijke vaststelling, namelijk dat de hoeveelheid zaden die in de winkel aanwezig waren er niet toe doet. In deze zaak was sprake van een flinke voorraad cannabiszaden. Zelfs als de politie je denkt te pakken met honderdduizenden zaden hoef je je nog geen zorgen te maken, zolang je geen grote hoeveelheden levert aan een afnemer die als grootschalige teler kan worden aangemerkt én duidelijk is dat je dat als verkoper heel goed wist. Bij levering aan andere verkopers (business to business) zal daarom niet snel sprake zijn van strafbaar handelen.

Productie hennepolie strafbaar verklaard

Over de aanwezigheid van henneprestanten in een opslagplaats van de winkel maakt de rechtbank een opmerkelijke overweging en veroordeelde de uitbater op niet malse wijze.

De eigenaar van Apollyon voerde aan dat hij de restanten wilde gebruiken om hennepolie van te maken. Hij had de bedoeling om in de toekomst CBD producten te maken met deze henneprestanten. Omdat de straffeloze teelt van vezelhennep eist dat die hennep alleen mag worden gebruikt als vezelhennep (dus uitsluitend voor de productie van vezels) mag je er geen hennepolie van maken, aldus de rechtbank.

Van een alternatieve wijze van het gebruik van afvaldelen van de vezelhennep plant was de rechtbank niet gediend. De teelt en productie van de vezelhennep plant voor legale CBD olie is door de rechter strafbaar verklaard.

De motivering van de rechtbank laat veel te wensen over en zal in hoger beroep geen stand houden. Het antwoord op de vraag waarom niet heb ik al klaar. Dat lezen jullie tegen die tijd wel.

Het maken van een legaal product is strafbaar gesteld

Het is kenmerkend voor de halfslachtigheid van dit kabinet dat de overheid ondertussen toestemming heeft gegeven aan Jacob Hooy om hennepolie met CBD te verkopen in winkels en middels onlineverkoop van De Tuinen. Dit bedrijf is specialist in het verkopen van een breed scala poeders, zalfjes en flesjes met vloeistoffen waarvan wordt beweerd dat je er erg gezond van wordt. Binnenkort zal deze hennepolie als voedingssupplement in alle drogisten verkrijgbaar zijn, zo is de verwachting. In winkels van De Tuinen wordt er groot mee geadverteerd. In deze hennepolie zit 2,75% CDB en een flesje is peperduur.

Hypocrisie troef

De legale hennepolie wordt aangeprezen als een product waarvan de hennepplanten op biologische wijze zijn gekweekt. Wat daarvan zij, volgens de rechtbank is dit gewoon strafbaar. De overheid heeft echter toestemming gegeven om het eindproduct te verkopen.

CBD is een volstrekt legaal product in de hele Europe Unie. Maar in Nederland heeft de rechter iets gevonden om dit voedingssupplement van de toekomst in direct verband te brengen met de illegaliteit.

Zelfs als de teelt van vezelhennep gebeurt met gecertificeerde en volgens Europese richtlijnen goedgekeurde zaden is dit volgens deze rechtbank ten strengste verboden. Ieder enigszins functionerend mens begrijpt dat het uiteraard van de gekke is om toestemming te geven een legaal product als CBD te verkopen en tegelijkertijd de productie van de vezelhennep die nodig is voor deze legale hennepolie te verbieden.

Een klassiek staaltje hypocrisie die helaas al te kenmerkend is voor de reactie van de overheid op deze nieuwe ontwikkeling van cannabis, de spectaculaire opmars van CBD. Waar hebben we deze onverenigbare uitgangspunten over legale verkoop en streng verboden productie eerder gehoord? Het droeve is dat deze hypocrisie nu ook al opgeld doet bij een volkomen legaal product dat op deze wijze van een illegaal imago wordt voorzien.

Ik zal het Gerechtshof in Den Haag verzoeken deze zaak met voorrang te behandelen. Wordt vervolgd.