De officier van justitie moet binnen 10 dagen een beslissing nemen over het al dan niet teruggeven van uw rijbewijs. Laat de officier dat na, dan krijgt u het terug. Beslist hij uw rijbewijs in te houden, dan kunt u (via een advocaat) een klaagschrift bij de rechtbank indienen.