Een strafbeschikking is een zogenaamde ‘OM-afdoening.’ Door te voldoen aan de voorwaarden van de beschikking voorkomt u dat uw zaak naar de rechter gaat. Let op! Het uitvaardigen van een strafbeschikking is, anders dan een transactie of een sepot, ook al een daad van vervolging. Indien u in de strafbeschikking berust, staat uw schuld daarmee vast.

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, dan kunt u “verzet doen.” Dit kan in principe binnen 14 dagen. Indien er een geldboete is opgelegd van niet meer dan € 340,- heeft u daar 6 weken de tijd voor. Het is belangrijk om ruim binnen deze periode van 14 dagen of 6 weken contact op te nemen met een advocaat voor het tijdig doen van verzet.

De officier van justitie kan naar aanleiding van het verzet beslissen om 1. de zaak voor te leggen aan de rechter of 2. de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.