Uw advocaat kan binnen 3 maanden na beëindiging van de zaak een verzoek voor u indienen bij de rechter. Die beoordeelt dan of er gronden van billijkheid aanwezig zijn om u die vergoeding toe te kennen. In principe wordt voor een dag op een politiebureau € 105,- vergoed en voor een dag in een huis van bewaring € 80,-