Zedendelicten

Wordt u beschuldigd van het plegen van een zedendelict?
Het is een veel voorkomend verschijnsel in de Nederlandse samenleving. Er wordt aangifte gedaan wegens verkrachting of een ander zedendelict. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat een dergelijke aangifte mensen uit alle geledingen van de samenleving kan treffen. Vanzelfsprekend kan deze aangifte op waarheid berusten. Uit wetenschappelijk onderzoek volgt evenwel ook dat er juist bij zedendelicten vaak een valse aangifte wordt gedaan. Dit hangt samen met het feit dat een zedendelict vaak berust op de aangifte van één getuige zonder dat er, anders dan bijvoorbeeld bij een mishandeling, sporen zijn die juistheid van de aangifte kunnen ondersteunen. Met name in de relatiesfeer wordt dan ook nog wel eens een valse aangifte gedaan om bijvoorbeeld de voogdij te verkrijgen over de kinderen of een seksueel contact te rechtvaardigen waarvan iemand nadien spijt heeft gekregen.

Het beschuldigd worden van een zedendelict heeft een enorme impact op een verdachte en zijn omgeving, reden waarom bij de verdediging niets aan het toeval mag worden overgelaten. Wordt u aangehouden op verdenking van een zedendelict? Een goede advocaat kan u hierbij adviseren, alsmede u bijstaan tijdens het politieverhoor opdat uw verklaring in woord en strekking deugdelijk wordt vastgelegd. De ervaring leert dat het in een zedenzaak vaak tegen een verdachte pleit als hij zich beroept op zijn zwijgrecht. Daarom is het afleggen van een goede verklaring zo belangrijk. Bij het verhoren van verdachten in zedenzaken is regelgeving van toepassing die vaak door de politie wordt genegeerd. Uw advocaat dient erop toe te zien dat deze regels voor verhoor en aangifte worden nageleefd. Worden deze regels geschonden dan dient dat consequenties te hebben voor de vervolging. Slechts een deskundige strafrechtadvocaat, die op de hoogte is van de geldende jurisprudentie, van de toepasselijke regelgeving én voldoende ervaring heeft bij dit soort zaken, kan u daadwerkelijk helpen bij deze diep ingrijpende processen.