Softdrugs

Weinig maatschappelijke vraagstukken zijn zo controversieel als softdrugs. De maatschappelijke discussie over softdrugs brengt de gemoederen regelmatig flink in beweging. In de politieke arena vindt een bittere strijd plaats over de groene plant. De afgelopen vijf jaar zijn twee ministers van Veiligheid en Justitie en één staatssecretaris gesneuveld op het politieke strijdtoneel. De inzet betrof steeds softdrugs.

Waar wereldwijd ruimte wordt geboden voor de teelt en consumptie van hennep wordt de afgelopen tien jaar in ons voorheen libertijnse landje een ware kruistocht gevoerd tegen alles wat te maken heeft met softdrugs.

Ruim 40 jaar geleden Nederland was pionier en pleitbezorger was van algehele legalisering van cannabis. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd, vooruitlopend op de totale legalisering, bij wijze van tussenstap het gedoogbeleid geïntroduceerd.

Inmiddels is dit gedoogbeleid uitgegroeid tot een werkgelegenheidsproject voor politie en justitie en wordt meer dan de helft van de opsporingscapaciteit opgeslokt door de strijd tegen hennep.

Hennepteelt

Dagelijks worden henneptelers opgepakt en legt justitie te kust en te keur beslag op bankrekeningen en bezittingen. VVS Advocaten beschikt over bijzondere expertise op dit gebied en beschermt de (financiële) belangen van gedupeerden.

Growshopverbod

Het nieuwste wapen van justitie is het growshopverbod. Wij zijn bij uitstek gespecialiseerd op dit gebied en staan  verdachten van overtreding van dit verbod door heel Nederland bij.

Hennepteelt en toelevering naar coffeeshops

In dit juridische en politieke krachtenveld is VVS Advocaten bij uitstek gespecialiseerd. Politie en justitie proberen henneptelers en coffeeshophouders het zo moeilijk mogelijk te maken om hun werkzaamheden uit te oefenen. Zelfs de kleine thuisteler die vaak voor eigen medicinaal gebruik enkele planten teelt wordt als een pariër behandeld.

Tegen alle justitiële excessen en politioneel machtsvertoon keert VVS Advocaten zich door dagelijks de juridische strijd aan te gaan. Vanaf de aanhouding tot en met de zitting staan wij klaar en leveren wij gespecialiseerde rechtsbijstand op dit specifieke rechtsgebied.

Gedoogverklaring 

Wij zijn goed thuis in de lokale regelgeving waar een exploitant mee te maken heeft bij de aanvraag van een exploitatievergunning en gedoogverklaring voor coffeeshops. Ook beschikken wij over alle expertise als een coffeeshop gesloten dreigt te worden, op basis van de Wet Bibob.

Bond van Cannabisdetaillisten

Ons kantoor vertegenwoordigt onder andere de belangen van de Bond van Cannabis Detaillisten. Dit is de grootste Nederlandse organisatie ter behartiging van de belangen van (vooral) Amsterdamse coffeeshops.