Softdrugs

Het gedoogbeleid bij de verkoop van softdrugs in coffeeshops brengt voor de exploitanten van coffeeshops vele juridische problemen met zich mee. In dit rechtsgebied is VVS advocaten bij uitstek gespecialiseerd.

Dagelijks verlenen wij juridische diensten aan exploitanten van coffeeshops waar softdrugs worden verkocht. Sluiting van het bedrijf, intrekken van een vergunning, ontneming van winsten uit de coffeeshop, strafrechtelijke vervolging bij overtreding van de gedoogvoorwaarden: dat hangt elke coffeeshophouder boven het hoofd. Onze dienstverlening bestrijkt zowel het strafrecht als het bestuursrecht, omdat cliënten met beide rechtsgebieden te maken krijgen. Een korte werkstraf voor het bezit van te veel softdrugs kan al snel leiden tot het intrekken van een vergunning. Daarmee verliest de coffeeshophouder direct ook zijn hele bedrijf. Met onze kennis van de complexe regels rondom coffeeshops, kunnen we dergelijke problemen voor zijn.

Coffeeshops

De verkoop van softdrugs in coffeeshops bestrijkt een juridisch terrein met veel politieke elementen. Het optimaal benutten van alle juridische middelen is voorwaarde voor het goed functioneren van coffeeshops. Maar daarbij kun je niet om het politieke krachtenveld heen. Daarom behartigt VVS advocaten de belangen van coffeeshophouders niet alleen met juridische middelen, maar ook door het onderhouden van contacten met de politiek en het stadsbestuur, dat de juridische regels uitvoert waarmee coffeeshops dagelijks te maken hebben.

Achterdeur

Ons kantoor vertegenwoordigt de belangen van de Bond van Cannabis Detaillisten. Dit is de grootste Nederlandse organisatie ter behartiging van de belangen van (vooral) Amsterdamse coffeeshops. Naast het optimaal behartigen van de belangen van coffeeshophouders stelt VVS advocaten zich ten zich doel om de groothandel van softdrugs een wettelijke basis te geven en te voorkomen dat die via de achterdeur van coffeeshops een weg moeten vinden naar de consument.

Gedoogverklaring

Wij zijn goed thuis in de lokale regelgeving waar een exploitant mee te maken heeft bij de aanvraag van een exploitatievergunning en gedoogverklaring. Ook beschikken wij over alle expertise als een coffeeshop gesloten dreigt te worden,  op basis van de Wet Bibob.