Met verbijstering heb ik tijdens mijn verblijf in Canada het nieuws gehoord van mediwiet-activist Hans Kamperman. Ik ben in het land dat Hans nota bene niet meer in kwam vanwege het bezit van vijf planten. Een prachtig land waar Hans een natuurreservaat heeft waar hij vanuit zijn idealistische ideeën Indianen wilde laten wonen. Hans wilde op deze wijze de mensen laten zien hoe je op een verantwoorde wijze met de natuur om kan gaan zonder deze te vernietigen.

mediwietactivist Hans Kamperman

Hans Kamperman. FOTO: CCBNS

Het was hem niet gegund. Het Arnhemse Gerechtshof velde een hardvochtig en vernietigend oordeel in een zaak die nooit een zaak had mogen zijn. Het OM had net zo makkelijk niet ontvankelijk kunnen worden verklaard omdat het slechts om het bezit van vijf planten ging. Maar nee, hij werd schuldig verklaard zonder strafoplegging. Een uitspraak waardoor hij zijn geliefde Canada niet meer in kwam. En dat wist het hof maar al te goed. Met veel machtswellust werd zijn verhaal van tafel geveegd. Daar zijn ze zeer bedreven in in het Arnhemse hof.

Venijnigheid troef

Op venijnige toon werd Hans aan de tand gevoeld over zijn plannen om gratis wietolie te geven aan kankerpatiënten. En passant overwoog het hof dat wietolie gevaarlijk is voor de volksgezondheid en Hans op roekeloze wijze zijn plannen wilde uitvoeren.

Deze venijnigheid maak ik helaas veel vaker mee bij het Arnhemse hof, een rechtscollege waar ook onschuldigen veel te vrezen hebben. Hans was onschuldig, deed geen vlieg kwaad en wilde het beste voor iedereen. Ik heb in alle jaren geen cliënt meegemaakt met zo’n groot hart, idealisme en liefde voor de aarde en de mensheid.

Cannabis legaal in Canada

Toronto Canada

Toronto Canada

Hier in Toronto ben ik met tientallen cannabisondernemers diep geschokt. Wij hebben hier de afgelopen dagen gezien wat Hans zo graag wilde: Cannabis op legale wijze en op grote schaal telen voor medicinaal gebruik. Later dit jaar zal hier cannabis in Canada ook voor recreatief gebruik volledig legaal zijn.

Nederland wordt wakker

In zijn geliefde Canada gebeurt op indrukwekkende wijze waar Hans al jaren voor strijdt: Laat die plant met rust in plaats van in de criminele sfeer te praten. Zinloze energieverspilling. Rechters laten zich nog steeds voor het karretje spannen van een achterhaald stokoud verbod, zo toont de uitspraak van Hans weer aan. Vooral de arrogante en vijandige wijze waarop het Hof tegen Hans tekeer ging was een pijnlijke ervaring.

Door wat wij hier de afgelopen dagen aan hightech kweekkassen hebben gezien is bij zo’n vijftig cannabisondernemers een geweldige sfeer ontstaan. De wanhoopsdaad van Hans tekent de rest van ons verblijf hier. De mensen hier spreken de hoop uit dat de menselijke maat terug komt in de politiek. Haal cannabis uit het strafrecht voor een duurzame toekomst.