Thuisteelt is al jaren het ondergeschoven kindje in de politieke arena als het gaat over cannabis.

Voor medicinale wiet moest je maar naar de apotheek waar slechts vijf soorten te koop zijn, meer ruimte bood het beleid niet. Daar is verandering in gekomen door een prachtig plan van de burgemeester van Tilburg. Advocaat Maurice Veldman legt uit wat er precies zo mooi is aan het voornemen om thuisteelt voor medicinaal gebruik meer ruimte te bieden dan het gedoogbeleid strikt genomen toelaat.

Medicinale patiënt had geen prioriteit

Speerpunten in politieke debatten van de laatste jaren waren het sluiten van coffeeshops, voorstellen tot regulering van de achterdeur en het aanpakken van grote henneptelers. Heel soms trof een medicinale patiënt een gewillig oor van de rechter en haalde dit zelfs de media, maar dat gebeurde zelden. Nu zelfs justitie en ook bestuurders dezer dagen niet langer kunnen ontkennen dat veel patiënten baat hebben bij het gebruik van cannabis ontpopt zich een interessant schouwspel dat vorige week in Tilburg begon.

Goed initiatief dat navolging verdient

Het initiatief om de burgemeester van Tilburg te vragen om thuisteelt voor medicinaal gebruik nou eens echt toe te staan kwam van Marian Hutten en Serge De Bruijn van Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG. )

Kweekconvenant

De twee initiatiefnemers van het nu al succesvolle voorstel presenteren deze week aan de burgemeester van Tilburg een convenant waarin de regels en voorschriften staan vermeld dat als voorstel dient om deze vorm van thuisteelt veilig en succesvol te maken.

Zo moet er een verklaring van een officiële arts zijn die uitlegt aan welke aandoening de patiënt lijdt en dat het gebruik van cannabis vanuit medische oogpunt noodzakelijk is. Voorgesteld wordt dat de te gebruiken kweekkassen moeten voldoen aan alle eisen van brandveiligheid en moeten zijn gekeurd. Er mogen hooguit twee lampen van in totaal maximaal 800 watt worden gebruikt. Deze en andere voorschriften zullen de komende weken in Tilburg worden besproken.

Andere gemeenten volgen direct

Dat de PGMCG een prachtresultaat heeft neergezet blijkt alleen al uit het feit dat direct na de toestemming van de Tilburgse burgervader meer burgemeesters en Gemeenteraadsleden in Nederland zich haastten in de media te melden dat ook zij kleinschalige thuisteelt een legaal gezicht willen geven en dit op dezelfde wijze mogelijk willen maken.

Burgemeester trekt de stoute schoenen aan

Hoe is deze overwinning tot stand gekomen? Vorige week reageerde burgemeester Nordanus van Tilburg positief op het verzoek van het PGMCG en maakte hij bekend dat in zijn gemeente de kleine thuisteelt van maximaal vijf planten een legaal karakter krijgt. Op zichzelf zou je denken dat kleinschalige thuisteelt toch al mag en er dus geen sprake is van een overwinning. Schijn bedriegt, dit initiatief is wel degelijk baanbrekend voor de kleine thuisteelt, hoewel beperkt tot medicinaal gebruik. Wat is precies de winst?

Gebruik van hulpmiddelen toegestaan

De regel dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken omdat je dan plotseling tot beroepsmatige kweker wordt gebombardeerd werkt voor alle betrokkenen sinds jaar en dag bijzonder verwarrend. Rechters leggen deze beperking in de praktijk verschillend uit. Toch is naar mijn mening duidelijk dat geldelijk gewin de bijkomende factor is die doorslaggevend is en niet uitsluitend het aantal hulpmiddelen. Dit blijkt uit een toelichting die terug te vinden is in de wetsgeschiedenis. Naast twee of meer indicatoren (hulpmiddelen dus) moet tevens sprake zijn van verkoop van thuis gekweekte cannabis.

Veelbelovende toekomst voor de kweekkas

Deze eeuwige discussie over hoeveel hulpmiddelen je mag gebruiken is voor medicinaal gebruik in Tilburg en alle gemeenten die zullen volgen van de baan. Je mag een professionele kweekkas gebruiken met alle hulpmiddelen die je nodig hebt zolang je geen cannabis verkoopt. De meeste thuistelers maken gebruik van meerdere hulpmiddelen omdat binnenteelt  zonder deze attributen simpelweg niet mogelijk is. Dit ligt alleen anders voor de thuisteler die de planten buiten in de tuin of op het balkon heeft staan, maar zij behoren tot een minderheid.

Gedoogde planten, maar toch ben je ze kwijt

Iedereen weet dat bij inbeslagname van jouw vijf gedoogde planten je afstand moet doen van het bezit van deze planten om niet te worden vervolgd. Dat laatste zou ik niemand willen aanraden want niemand wordt vervolgd en afstand doen van gedoogde planten is nogal tegenstrijdig.

Voor het Tilburgse initiatief geldt dat deze discussie niet langer actueel is. De planten zijn immers gewoon toegestaan en worden niet inbeslaggenomen. Dit is hopelijk een aanmoediging om deze zotte regel maar helemaal af te schaffen.

Patiënten in paniek

Hoe vaak maak ik niet mee dat patiënten volledig in paniek raken als de politie weer eens hun planten uit huis heeft gehaald. Regelmatig wordt ook de kweekapparatuur meegenomen. Doodzonde en volkomen zinloos. Deze patiënten zijn er slecht aan toe en weten niet meer hoe ze hun pijn moeten bestrijden. Ik kan niet wennen aan het feit dat justitie dergelijke pesterijen onder het gedoogbeleid schaart.

Deze dagelijkse terugkerende deerniswekkende perikelen rond inbeslagname van gedoogde planten voor medicinaal gebruik zijn in het Tilburgse model van de baan.

Thuisteler niet meer op de kliklijn

Last but not least wordt door de politie niet aan woningbouwverenigingen doorgegeven dat op een bepaald adres voor eigen medicinale consumptie wordt gekweekt. Dat is een erg geruststellende gedachte. Het is namelijk helemaal niet zeker dat als je maximaal vijf planten hebt dit niet tot ontruiming zal leiden. Als in de huurovereenkomst een algeheel verbod staat vermeld om cannabis te telen dan ben je niet zonder meer uit de gevarenzone. Ook met het Tilburgse initiatief blijft sprake van het gedogen van een helaas nog steeds verboden drug. De politie is er doorgaans als de kippen bij om thuistelers aan te geven bij verhuurders en gemeenten. Ook dat gevaar is geweken, althans in Tilburg.

Zo zijn er al met al veel voordelen op te sommen met het initiatief van deze burgemeester. Eindelijk wordt de thuisteelt, hoewel beperkt tot medicinaal gebruik, erkend als basisrecht voor de gebruiker.

Wie volgt?

Hopelijk volgen veel andere gemeenten spoedig. Dat geldt in ieder geval nu al voor de gemeenten Bergen op Zoom en Arnhem, die als eersten in de media berichtten voorstander te zijn van dit Tilburgse initiatief.

Cannabis Social Clubs in verlegenheid

Deze ontwikkeling zullen uitbaters van de weinige Cannabis Social Clubs die Nederland rijk is geen goed nieuws vinden want deze clubs worden straks overbodig als de Tilburgse gedachte overal wordt overgenomen en niet beperkt blijft tot louter medicinaal gebruik.

De volgende stap: Meer dan vijf planten

De patiënten voor wie de kweek van vijf planten ontoereikend is blijven het risico lopen de gang naar de rechter te moeten maken. Maar als zij goed gemotiveerd kunnen uitleggen waarom vijf planten te weinig is dan is de kans op een ontslag van rechtsvervolging zeer reëel. De volgende stap zal zijn dat ook zij in de gelegenheid worden gesteld om meer planten te telen. Ik verwacht wel dat je met goede papieren moet komen en alleen uitzonderingsgevallen voor deze toestemming in aanmerking komen.

Nu nog het recreatief gebruik

We moeten blij zijn dat het recht op thuisteelt eindelijk in de spotlights van justitie staat nu burgemeesters zonder mitsen en maren pleitbezorger zijn van deze patiënten. De stap van medicinaal gebruik naar recreatief is echt niet zo groot. De hele regeling van kleine thuisteelt is immers bedacht voor de recreatieve gebruiker en niet voor de medicinale. Als veilige en verantwoorde teelt voor medicinaal eigen gebruik is toegestaan dan staat niets eraan in de weg om dit ook voor recreatief gebruik mogelijk te maken. Dit verhaal krijgt wellicht snel een vervolg.

Amsterdam, 20 september 2016