Verbazingwekkend hoe de overheid omgaat met de nieuwe ontwikkelingen rond de medicinale mogelijkheden van CBD. Hoe kan een product legaal zijn maar de productie ervan niet? De absurditeit van het Hollandse hennepbeleid bereikt nieuwe toppen. De vraag is of er licht is aan het eind van de kafkaëske tunnel.

Sinds enkele jaren mag CBD zich in een almaar toenemende aandacht verheugen. Cannabidiol is één van de vele stoffen in de cannabisplant en deze heeft niet alleen een temperend effect op THC, maar blijkt ook nog eens over zeer interessante kwaliteiten te beschikken als mogelijk medicijn tegen epilepsie, schizofrenie en zelfs ter bestrijding van sommige soorten van kanker.

Vezeltoppen werden vroeger weggegooid

Vanwege de populariteit van deze stof is er in korte tijd een grote markt ontstaan van aanbieders van CBD-olie. CBD wordt gemaakt van de toppen van de vezelhennepplant die onbruikbaar zijn voor de productie van vezels. Er woedt een verhitte discussie of het is toegestaan de steeds populairder wordende CBD te maken van de toppen van de vezelhennepplant. Deze toppen zijn onbruikbaar voor de productie van vezels en werden vroeger weggegooid. Al geruime tijd worden de henneptoppen gebruikt om CBD te maken. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar schijn bedriegt.

 Volksgezondheid geeft groen licht

De grootste producent van vezelhennep en CBD is Hempflax in het Noorden van het land, waar 2300 hectare vezelhennep welig tiert. Dit bedrijf teelt vezelhennep ten behoeve van de productie van vezels. De voor vezel niet bruikbare toppen worden naar Duitsland vervoerd alwaar deze tot CBD-olie worden gemaakt. Deze sterk verdunde olie wordt weer ingevoerd in Nederland en vindt uiteindelijk zijn weg naar de consument via drogisten en apotheken. Dit geschiedt met toestemming van de Ministeries van V&J en Volksgezondheid omdat het percentage THC verwaarloosbaar klein is en geen psychoactieve werking heeft. Zodoende is het gebruik geoorloofd. Maar waarom dan de productie niet?

Oud hovenier door justitie aangepakt

Deze vraag stelt zich inmiddels ook voormalig hovenier Henk Susekamp uit de Achterhoek. Puur omdat zijn dochter vanwege psychische klachten baat had bij het medicijn begaf hij zich  op het pad van de teelt van CBD. Andere oogmerken had hij niet.

Geïnspireerd door de zeer goede medicinale werking besloot Henk zelf vezelhennep te telen omdat in zijn ogen veel CBD die wordt verkocht niet goed wordt geproduceerd. Hij kocht Europees geregistreerde zaden voor vezelhennep, vroeg en kreeg toestemming van de politie en plantte 9000 zaadjes in de koude grond.

En toen ging het mis. De politie berichtte dat dit bij nader inzien toch niet was toegestaan, ondanks een brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat deze teelt geen problemen oplevert. Het hennepveldje werd zonder pardon gerooid. Door falen en dralen van justitie kwam de hovenier in een kafkaëske nachtmerrie terecht.

 V&J zet voet dwars

Wat was nu toch het probleem? Het Ministerie van V&J stelt dat vezelhennep uitsluitend mag worden geteeld voor de productie van vezels en niet voor CBD. Deze wijsheid staat in het Opiumwetbesluit, dat stamt uit een tijd dat niemand wist dat je van een vezelhennepplant ook CBD kan maken uit delen die ongeschikt zijn voor vezelwinning. Maar toch mag niemand in Nederland CBD produceren, zo wordt althans beweerd door medewerkers van justitie.

Deze regel is bedacht om het verbod op hennepteelt zo breed en algemeen mogelijk te maken. Alle hennep is verboden, behalve vezelhennep, maar dan wel uitsluitend om vezels van te maken. Destijds werd gedacht dat hennep schadelijk is voor de volksgezondheid en dus in algemene zin verboden moet zijn met slechts één beperkte uitzondering.

Volksgezondheid gediend met CBD

Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de niet-psychoactieve stof CBD van een restproduct van vezelhennep wordt gemaakt en dit bijzonder gunstige effecten heeft voor de volksgezondheid. Maar daar had destijds niemand rekening mee gehouden.

Het paniekvoetbal bij justitie heeft tot een eerste voorlopig standpunt geleid dat de productie van CBD verboden is, hoewel CBD een legale stof is. Een typisch staaltje van Babylonische spraakverwarring in de Nederlandse polder. Het is een omkering van het gedoogbeleid. Er is niet langer sprake van een situatie waarin een verboden product wordt toegestaan. In de nieuwste discussie over CBD wordt de productie van een niet verboden product tot de illegaliteit verbannen.

Zaak tegen Apollyon

De meesters in het verbieden bij justitie klampen zich vast aan een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank in de zaak tegen Apollyon. De uitbater van dit bedrijf dat o.a. CBD verkoopt is veroordeeld voor het bezit van vezelhennep omdat hij hiervan CBD wilde maken. De redenering van de rechter was dat de aanwezigheid van vezelhennep uitsluitend mag voor de productie van vezels en niet voor CBD. Deze zaak moet nog voorkomen in het Haagse gerechtshof.

De rechters hadden geen oog voor het feit dat de toppen afkomstig zijn van een deel van een niet strafbare hennepplant die ongeschikt is voor de productie van vezels, maar wel voor CBD. Een plant kan niet deels legaal zijn en deels illegaal, zo simpel is het. Dat vezels niet uit henneptoppen worden gemaakt betekent niet dat deze delen voor de productie van CBD dan maar verboden zijn. Ik verheug me daarom op de behandeling door het gerechtshof.

 Justitie en Volksgezondheid moeten standpunt herzien

 Navraag leerde dat woordvoerders op de verschillende ministeries toch wel met deze problematiek in hun maag zitten. In Den Haag is men wel gevoelig voor het feit dat CBD gunstig is voor de volksgezondheid en de Opiumwet uitsluitend stoffen verbiedt die een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Daarom wordt gewerkt aan een gezamenlijk standpunt van de verschillende ministeries en de inspectie voor de volksgezondheid over CBD. Kennelijk is men er wel van doordrongen dat het zo niet verder kan gaan. Het Haagse hof zal echter voor de bekendmaking van het nieuw te formuleren standpunt van zich doen spreken. Dan wordt hopelijk duidelijk dat de productie van CBD net zo legaal is als het product zelf.

Amsterdam, 6 september 2016