Twee berichten in de media sprongen de afgelopen week in het oog. Het eerste betrof de gemeente Amsterdam die de hulp van coffeeshophouders inroept om doorverkoop aan minderjarigen te voorkomen. Het lijkt hier te gaan om het zoveelste spookverhaal over coffeeshops ter stimulans van de werkgelegenheid van ambtenaren. Het tweede bericht was meer bemoedigend en valt geheel in de lijn met het rechterlijk pardon voor achterdeurperikelen. De Raad van State wordt opeens kritisch als het gaat om het afserveren van coffeeshophouders op grond van slecht levensgedrag. Dit gebeurt standaard als de exploitant  in the  picture komt met een achterdeurprobleem, zoals een stash. Tijd om de balans van deze week op te maken.

Epidemie van hangjongeren

Amsterdamse coffeeshophouders worden actief benaderd door gemeenteambtenaren om hun ervaringen te delen aangaande  minderjarigen die cannabis in coffeeshops laten kopen door volwassenen. Volgens de nieuwste urbane mythe ten stadhuize is er een epidemie van minderjarige hangjongeren die coffeeshopbezoekers benaderen  met het verzoek om voor hen cannabis in te slaan en zijn zij bereid voor die service een extraatje te dokken. Dat zou natuurlijk een hoogst ongewenste ontwikkeling zijn en de  gemeente Amsterdam startte  zelfs een heuse pilot om deze uitwas  te beteugelen.

Wijkagent: niet een klacht

Coffeeshophouders worden benaderd om hun ervaringen te delen met de gemeente over het ‘meeliften’ van minderjarigen. Deze ambtenaren beweren dat wijkagenten signalen kregen dat minderjarigen op deze wijze aan cannabis komen. Het zou vooral gaan om stadsdeel centrum en Zuid. De wijkagent in stadsdeel Zuid vertelde desgevraagd niet één klacht te hebben ontvangen over minderjarigen die anderen cannabis laten halen. Dit lijkt daarom het zoveelste zinloze en overbodige project om maar weer eens iets over coffeeshops te kunnen roepen. Het zal zeker weleens  voorkomen dat minderjarigen anderen cannabis laten halen, maar coffeeshophouders kunnen niet aan het gezicht van een klant  zien dat hij zijn cannabis buiten doorgeeft aan minderjarigen.

Peperdure pilot

Uitbaters laten het wel uit hun hoofd om cannabis te verkopen aan klanten van wie zij mogen aannemen dat zij  dit doorgeven aan kinderen. Veel te riskant als deze kinderen worden gepakt en vertellen uit welke coffeeshop ze hun cannabis hebben. Coffeeshophouders kunnen hier dus weinig tot niets over zeggen omdat het zich geheel aan hun waarneming onttrekt. Er is  geen bijbelse profeet voor nodig om te voorspellen dat die boodschap de uitkomst van deze  zoveelste peperdure pilot zal zijn.

De ijverige ambtenaren doen er beter aan eens uit te zoeken hoeveel illegale verkooppunten erbij zijn gekomen door de vele sluitingen van coffeeshops. Het kopen van cannabis door minderjarigen gaat veel makkelijker in huizen en op straat dan via via in coffeeshops. Zo’n onderzoek toont direct de negatieve gevolgen van de doldrieste sluitingen die de binnenstad ontwricht hebben.

Omdat een dergelijk onderzoek broodnodig is om verder onheil te keren heeft de Bond van Cannabisdetaillisten samen met enkele grote coffeeshops het voortouw genomen en dit onderzoek uitbesteed aan een wetenschappelijk onderzoeksbureau.Dan weten we tenminste binnenkort hoe het echt zit.

Witte heroïne

Op zichzelf is het goed dat het Amsterdamse stadsbestuur met hulp van coffeeshophouders problemen probeert op te lossen. Dit gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar toen in de Amsterdamse binnenstad witte heroïne werd verkocht aan toeristen. Uit politieonderzoek bleek dat in alle gevallen de toeristen eerst een coffeeshop hadden bezocht. Daarom verzocht de burgemeester coffeeshophouders flyers op te hangen om te waarschuwen voor dit levensgevaarlijke spul. Dat was bijzonder belangrijke voorlichting voor naïeve toeristen en  de burgemeester was er de  coffeeshophouders zeer erkentelijk voor.

Stash in nieuw licht

Een tweede nieuwsfeit is de uitspraak van de Raad van State van vorige week over een coffeeshop en het eeuwige probleem van een stash. De exploitant was veroordeeld voor handelen in strijd met de Opiumwet, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. Dat levert slecht levensgedrag op. Deze beschuldigingen werden door het gerechtshof van tafel geveegd met een niet ontvankelijkheid omdat de strafbare feiten het onvermijdelijke gevolg zijn van de exploitatie van een coffeeshop. Deze niet ontvankelijkheid was niet goed gemotiveerd en dus moet een ander hof opnieuw oordelen over de feiten. De Raad van State is ineens gevoelig voor het oordeel van de strafrechter. Dat is nieuws en kan nieuw licht werpen op het sluiten van coffeeshops met een stash.

Tot deze uitspraak was de Raad van State onverbiddelijk en oordeelde stelselmatig tot slecht levensgedrag bij overschrijding van de handelsvoorraad of een stash. Vorige week overwoog de hoogste bestuursrechter dat de uitkomst van een strafzaak nader licht kan werpen op de uitkomst in het bestuursrecht. Daarom was het oordeel slecht levensgedrag niet goed gemotiveerd en moet de burgemeester een nieuwe beslissing nemen.

Vlijmscherpe verwijten

Het zal niet meevallen om een sluitende motivering te vinden voor slecht levensgedrag als je de vlijmscherpe verwijten richting de overheid leest die strafrechters gebruiken om een stash te vergoelijken. Daarmee lijkt een spoedig einde van sluitingen vanwege de achterdeur nabij. Dat is reuze bemoedigend voor coffeeshophouders die dagelijks hoofdpijn hebben vanwege de hele logistiek rond de achterdeur.

Amsterdam, 1 maart 2016