De Amsterdamse rechtbank rekent in ferme taal af met de paradoxale achterdeur van coffeeshops. Wel de verkoop van cannabis gedogen, maar niet de aanvoer. Hiermee faciliteert de overheid criminele organisaties die de teelt en bevoorrading voor hun rekening nemen. De Staat is door de rechtbank als uitlokker van het stelselmatig plegen van strafbare feiten neergezet. Het O.M. moet stoppen met het vervolgen van coffeeshophouders. Nog nooit heeft een rechtbank het achterdeurbeleid van coffeeshops zo bekritiseerd.

Lees verder, de uitspraak staat hier.