Door vergaand onbehoorlijk recherchewerk is mijn cliënte ten onrechte vervolgd voor een ernstige mishandeling. Door dit handelen van de politie is de naam van een onschuldige vrouw publiekelijk besmeurd. Om herhaling te voorkomen heb ik een klacht ingediend tegen de drie betrokken Amsterdamse politieambtenaren.

De politiefouten die leiden tot deze klacht:

1 Cliënte is direct publiekelijk veroordeeld als dader

De politie heeft in een televisie-uitzending van AT5 foto’s getoond van mijn cliënte waarbij zij expliciet als dader werd genoemd van een grove mishandeling op 30 augustus 2013 door iemand in het Cooldowncafé een glas in het oog te duwen.

2 Valse bekentenis afgedwongen door vals bewijs voor te houden

Twee agenten hebben cliënte door vals bewijs voor te houden gebracht tot een valse bekentenis. Zij hebben haar onder meer voorgehouden dat er camera-beelden waren waarop te zien was dat zij een meisje in een café ernstig verwondt door een glas in haar oog te gooien of te drukken. In werkelijkheid bestaan deze beelden niet. Onder zware druk van de verhorende verbalisanten verklaart zij uiteindelijk volledig geëmotioneerd hoe ze dit dan wellicht gedaan zou hebben.

3 Opzettelijk nadelig beïnvloeden van de waarheidsvinding

Aan een vrouw (hier genaamd Lisa) die zich een maand later als dader van deze mishandeling bij de politie meldt, wordt door de betrokken agenten verteld dat zij de dader niet kan zijn. Aan haar wordt verteld dat ze geen verdachte meer is, de echte dader is al gevonden.

4 Opsporingsonderzoek is opzettelijk nadelig beïnvloed

Twee getuigen verklaren onder druk te zijn gezet om te bekennen dat het een complot was Lisa naar voren te schuiven als valse dader. Eén getuige: “De agenten dachten dat de ouders op de hockeyclub hadden besloten een tweede verdachte naar voren te schuiven en haar hadden betaald om de schuld op zich te nemen“.

5 Tunnelvisie bij het opsporingsonderzoek, ontlastende feiten zijn genegeerd

Er is sprake van een ernstige vorm van tunnelvisie bij het opsporingsonderzoek naar deze mishandeling. Ontlastende feiten zijn volledig genegeerd, belastende feiten zijn verzonnen door de agenten. Cliënte voldoet op belangrijke onderdelen niet aan het  opgegeven signalement. Cliënte was al weg uit het café toen het incident plaats vond, zo blijkt uit de tijdsopnamen en getuigenverklaringen. Dit wordt genegeerd. Lisa verlaat het café 1 minuut en 10 seconden nadat het slachtoffer verwond het café is uitgedragen. Dit wordt genegeerd.

6 In strijd met de waarheid geverbaliseerd

Er is in strijd met de waarheid geverbaliseerd in het dossier. Eén agent schrijft op ambtseed dat Lisa zich niet vrijwillig bij de politie zou hebben gemeld. Dit is in strijd met de waarheid (onder andere in strijd met haar eigen verklaring). Dezelfde agent schrijft dat hij cliënte op een foto herkent op de plaats waar de mishandeling wordt gepleegd. In werkelijkheid is niets op de foto te zien.

Zaak geseponeerd, vernietigend rapport over betrokken rechercheurs

Op 16 december 2014 is de zaak geseponeerd bij gebrek aan bewijs na een vernietigend rapport van de Universiteit Maastricht over het handelen van de betrokken rechercheurs. Het OM beraadt zich nog over disciplinaire maatregelen tegen hen.

Volledige tekst van de klacht

Lees hier de volledige tekst van de klacht tegen de drie politieagenten.