De wrakingskamer heeft het verzoek van de advocaat van Geert Wilders om een van de drie rechters te wraken verworpen. Zij achten vooringenomenheid…

Bron: Volkskrant Opmerkelijk | Lees verder