De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd. Met de wijziging…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder