De Hoge Raad heeft nog niet beslist over berekening van wettelijke rente in de situatie waarin een combinatie van een verrekenbeding op grond van…

Bron: jurio.nl | Lees verder