Iedereen moet kunnen vertrouwen op de inhoud van een proces-verbaal dat op ambtseed is opgemaakt door politiemensen. Dat geldt voor…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder