Wanneer mag een burger nu vertrouwen ontlenen aan de woorden van de officier van justitie? Uit dit arrest volgt echter dat het OM niet altijd doet…

Bron: jurio.nl | Lees verder