In de WOR lijken duidelijke aanknopingspunten te zijngegeven voor de vormgeving van de medezeggenschapsstructuur.De praktijk is helaas weerbarstiger,…

Bron: jurio.nl | Lees verder