In december 2017 zijn de concept-wetsvoorstellen Boeken 3 tot en met 6 ter modernisering van het Wetboek van Strafvordering gepubliceerd. In Boek 6…

Bron: jurio.nl | Lees verder