Hoge Raad 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2474

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 26 april 2013…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder