HvJ EU 11 maart 2020, de zaak C-314/18 SF

Een veroordeelde moet worden teruggezonden naar de tenuitvoerleggingslidstaat vanaf het moment dat…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder