In twee jaar tijd is het percentage starters dat zijn of haar studieschuld heeft verzwegen of dat wil gaan doen, gestegen van 15 naar 30…

Bron: Trouw Politiek | Lees verder