De statuten van een rechtspersoon kunnen bepalen dat besluiten slechts genomen kunnen worden als een bepaald deel van de stemgerechtigden aanwezig…

Bron: jurio.nl | Lees verder