In 2015 hebben (ten minste) twee gerechten zich uitgelaten over de klachtplicht in pensioenverhoudingen. Beide rechtbanken kwamen tot het oordeel dat…

Bron: jurio.nl | Lees verder