Veel ondernemers hebben een rekening-courant verhouding met hun BV. Er ontstaat dan een schuld van de ondernemer aan de vennootschap. Bij de…

Bron: jurio.nl | Lees verder