De rechtsstelsels van de EU lidstaten zijn efficiënter geworden. Ons eigen rechtssysteem is evenwel nog steeds zeer efficiënt in…

Bron: jurio.nl | Lees verder