Bij beroepen tegen nadeelcompensatiebesluiten is het relevant of de bestuursrechter bevoegd is. Dat is doorgaans het geval als het bestuursorgaan bij…

Bron: jurio.nl | Lees verder