In deze uitspraak geeft de Afdeling handvatten om te beoordelen of een terrein geldt als perceel zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht. De…

Bron: jurio.nl | Lees verder