Regelmatig verschijnt jurisprudentie over een ouder die met kinderen wil verhuizen binnenNederland of naar het buitenland. Indien de andere ouder…

Bron: jurio.nl | Lees verder