Rechtbank Rotterdam 17 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:12977

Blijkens het vonnis van 26 november 2020 van deze rechtbank is de veroordeelde…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder