Het tuchtrecht voor accountants kent twee verjaringstermijnen: een driejaarstermijn, die ingaat zodra de klager heeft geconstateerd of…

Bron: mr-online.nl | Lees verder