HvJ EU 12 maart 2020, C-659/18 VW 

Een verdachte moet het recht op een advocaat ook kunnen uitoefenen indien hij niet verschijnt voor een…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder