Hoewel de uitspraak van (de kantonrechter en) het hof in deze zaak logisch en billijk lijkt,staat deze haaks op jurisprudentie van de Hoge Raad. In…

Bron: jurio.nl | Lees verder