In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (ABRvS, CRvB, CBb en HR) afgesproken de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en…

Bron: jurio.nl | Lees verder