De Hoge Raad oordeelt dat de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van bestuursrechtelijke geldschulden slechts kan worden gestuit op de in de…

Bron: jurio.nl | Lees verder