De komende jaren gaat hij OM-intern voor verdieping van vakinhoud en ondersteuning. De samenleving en strafrechtketen wil hij weerbaarder…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder