Honderden asielzoekers uit Oeganda kregen een verblijfsstatus omdat ze aangaven homoseksueel te zijn en daarom gevaar liepen….

Bron: NRC | Lees verder