HvJ EU 15 juni 2021, C-645/19 (Facebook Ireland, Facebook Belgium en Facebook Inc. tegen Gegevensbeschermingsautoriteit)

In het kader van…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder