Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:202

Het gaat in deze zaak om de biometrische ontgrendeling van een inbeslaggenomen smartphone van een…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder