Een door een bestuursorgaan onrechtmatig genomen besluit kan schade tot gevolg hebben voor één of meerdere belanghebbenden. In de…

Bron: jurio.nl | Lees verder