De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de sleepwet, geeft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst ruime bevoegdheden om het…

Bron: jurio.nl | Lees verder