Aanbestedende diensten hebben een grote mate van vrijheid om een aanbestedingsprocedure stop te zetten. In het onderstaande arrest bepaalde het HvJ…

Bron: jurio.nl | Lees verder