Schadevergoeding voor schade door het strafproces De gewezen verdachte kan na een goede afloop van de tsrafzaak om vergoeding van bepaalde kosten…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder