EJ. De kern van het geschil betreft de vraag of tussen partijen een opzegtermijn van twee maanden is overeengekomen.

Related posts:

<a…

Bron: jurio.nl | Lees verder