Artikel 287a Fw maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens…

Bron: jurio.nl | Lees verder